Logo Protestantse Kerk in Nederland

 

Historie
 
 

HISTORIE.

hervormde kerk De Hervormde kerk in het centrum van Lemmer is gebouwd in 1716, nadat eerdere kerken uit 1413 en 1516 door oorlogsgeweld of brand werden verwoest.

Aan weerszijden van de toren die thans aan de burgerlijke gemeente behoort, staan gedenkstenen aan de noordelijke en zuidelijke muur.

De kerk heeft eerst gebrandschilderde ruiten gehad,die in lood waren geplaatst.
Een restant van een gebrandschilderd raam herinnert aan de inwijding van het kerkgebouw door Ds.Hermannus.P.Hocilides.
Een gedeelte hiervan is in het Fries museum bewaard gebleven.
Deze beglazing wordt momenteel bewaard in de Lemster Oudheidkamer.

De preekstoel heeft prachtige houtsnijwerken en is een van de mooiste van Friesland.
Deze is gemaakt in de jaren 1743-1745 door G.J.Nauta uit Sneek voor 465 florijnen.
Op de bovenpanelen staan van rechts naar links de evangelisten: Johannes, Lucas, Marcus, Mattheus, met in het midden een paneel, dat voorstelt de kerk als bruid met wet en evangelie.
Op de onderste panelen van rechts naar links: De opwekking van Lazarus, de opwekking van de jongeling van Nain, de steniging van Stefanus en Jairus, bede om hulp.

De kerk werd in 1759 vergroot met een aangebouwde dwarsbeuk aan de noordzijde.

Het orgel is van 1842 en is gemaakt door een bekende orgelbouwer D.Ypma uit Bolsward.

Tegen de zuidzijde werd in1870 een consistoriekamer gebouwd.
De drie kronen zijn gemaakt door de Lemster koperslager Hermannus van Geest en hij werd betaald naar het gewicht.
Ze wogen 143,5 pond per stuk en de prijs was 8 stuivers per pond.

Het uurwerk van de toren draagt als jaartal 1643 en de torenklok, die in de bezetting door de Duitsers is geroofd (en niet is teruggekomen) was nog een van 1538.
Na de bevrijding in 1949 is door de klokkengieterij Eysbouts te Asten een nieuwe gemaakt.

De toren is na restauratie in 1983 verrijkt met een uit 18 klokken bestaand carillon,eveneens vervaardigd door Eysbouts.
Aan de voorkant van de toren is een gedenkteken aangebracht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tweede wereldoorlog 1940-1945 met als opschrift: "Harren dea us frijdom".

hervormde kerk Van November 1983 tot Maart 1986 is gewerkt aan de restauratie van het kerkinterieur.
Dit project is op voorbeeldige wijze uitgevoerd door gemeenteleden en werkloze vrijwilligers met behoud van uitkering en uiteraard onder vakkundige leiding.
Tijdens de restauratiewerkzaamheden deed men in de kerk diverse waardevolle vondsten.
Er werden onder andere grafzerken gevonden van eertijds vooraanstaande Lemster families als Stapert, Sleeswijk,en Poppes; families die rijk waren geworden door handel en scheepvaart.

Voorts werd onder oude verflagen op het plafond een geschilderde sterrenhemel aangetroffen.
Daarin zijn diverse planeten en sterrenbeelden, zoals Grote Beer, Orion,en de Pleiaden te herkennen.
De sterrenhemel herinnert aan de tijd waarin zeelieden voor navigatie waren aangewezen op de diverse hemellichamen.
Een dergelijk kerkgewelf is een grote bijzonderheid.